Enerji Bağımlılığı Göstergeleri

Enerjide dışa bağımlılık göstergeleri olarak kömür ve doğalgaz ithalat verileri ve elektrik üretiminde yerli kaynakların payı.