Kapasite Faktörleri

Güneş, rüzgar ve hidroelektrik için aylık kapasite faktörleri. Dönemsel karşılaştırmalar aynı zamanda su ve rüzgar kuraklığını takip etmektedir.

Kapasite faktörleri, belirli bir süre zarfında gerçekleşen elektrik üretiminin kapasitenin tamamının kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek elektrik üretiminine oranını temsil etmektedir. Akarsu tipi hidroelektrik üretimi kuraklıktan doğrudan etkilendiğinden bu kaynağın kapasite faktörü kuraklıkların hangi dönemde gerçekleştiğini göstermektedir.