Kapasite

Aylık kurulu güç, lisanssız ve hibrit güneş kapasiteleri ile tahsis edilen YEKA kapasite haritaları.

Lisanssız elektrik üretimi: Şebekeye elektrik satmak yerine öz tüketim ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan üretimi ifade etmektedir. Başvuru sahiplerinin lisanssız bir projeyi onaylatmak için birden fazla kurumun dahil olduğu bürokratik bir süreçten geçmesi gerekmektedir. Türkiye’de güneş enerjisinin büyük bir kısmı lisanssız santrallerden kaynaklanmaktadır.

Hibrit enerji santralleri: Hibrit santraller, elektrik şebekesine aynı noktadan bağlı ana ve yardımcı kaynak olmak üzere birden fazla kaynaktan üretim yapan tesislerdir. Türkiye’de üretim yapan ve planlama aşamasında olan hibrit santrallerin tümünün yardımcı kaynağı güneştir.

YEKA: Türkiye’nin şebeke ölçeğinde rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinin kurulumunu teşvik etmek için kullandığı politika aracı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları‘dır (YEKA). Bu uygulama kapsamında Enerji Bakanlığı, belirli kapasitelerde yenilenebilir enerji santrallerinin inşa edilebileceği alanları belirlemektedir. Bu kapasiteler daha sonra süre veya üretim bazlı elektrik alım garantileri ve yerli üretim yükümlülükleri ile ihaleler yoluyla verilmektedir.