Fiyat ve Maliyet Karşılaştırmaları

AB ve Türkiye'deki elektrik fiyatları ile ithal kaynaklardan elektrik üretiminin marjinal maliyetleri.

Not: Bu veri araçları, Avrupa ülkeleri için ENTSO-e‘den ve Türkiye icin EPİAŞ‘tan alınan toptan gün öncesi elektrik fiyatlarını içerir. Bunlar elektrik üreticilerine ödenen fiyatlardır ve son kullanıcıların maliyetleriyle aynı olmayabilirler.