Informacje o Ember

Ember to ośrodek analityczny zajmujący się zagadnieniami dotyczącymi energii, który posługuje się danymi aby przyspieszyć przejście świata na czystą energię elektryczną.

Dane do działanieDane

Gromadzimy, dobieramy i analizujemy dane dotyczące globalnego sektora energetycznego i jego wpływu na klimat.


Działanie

Używamy naszych spostrzeżeń opartych na danych do skierowania rozmowy w kierunku polityk o dużym wpływie i zachęcenia innych rzeczników do robienia tego samego.

Nasi ludzie

Łączymy zespół ekspertów z całego świata, którzy rozumieją sieć energetyczną, są pasjonatami zmian polityki opartych na dowodach i są zaangażowani w walkę z kryzysem klimatycznym.

Wywieranie wpływu

Byliśmy w centrum ostatnich zmian polityki w Europie i Azji. Nasze badania i dane są codziennie wykorzystywane przez decydentów politycznych i regularnie pojawiają się w najważniejszych mediach na świecie.

Globalny przegląd rynku energii elektrycznej 2022
Zwrócenie uwagi na metan z kopalni węgla

Nasza praca polegająca na podnoszeniu świadomości na temat metanu z kopalń węgla - i sposobów rozwiązania tego problemu - miała decydujące znaczenie dla kształtowania strategii UE na rzecz ograniczania emisji metanu i pomocy w tworzeniu programu dotyczącego metanu z kopalń węgla w UNEP.

Bezpłatne udostępnianie danych dotyczących energii elektrycznej na świecie

Otwarte dane dotyczące energii elektrycznej mają kluczowe znaczenie dla udanej przemiany. Udostępniamy jedyny na świecie otwarty zbiór danych na temat globalnej produkcji energii elektrycznej i publikujemy sprawozdania dotyczące przejrzystości na temat tego.

Kształtowanie stopniowego wycofywania węgla w Indiach

Nasze badania, w tym analiza, która jako pierwsza wykazała, że Indie mogą osiągnąć szczytowy poziom wytwarzania energii z węgla, pomogły w podjęciu przez Indie zobowiązania do stopniowego wycofywania węgla i kontynuujemy współpracę z decydentami i ośrodkami analitycznymi.

Zmiana debaty na temat kryzysu gazowego w Europie

Analiza przez Ember wykazała, że kryzys energetyczny w Europie został spowodowany przez gaz kopalny. Mediów, prezentacje dla Parlamentu Europejskiego i praca z decydentami w Hiszpanii, Czechach i Polsce doprowadziły do tego, że przesłanie przekazane Komisji Europejskiej i ukształtowało RepowerEU.

Zabezpieczenie zobowiązania Wielkiej Brytanii dotyczącego zapewnienia czystej energii do 2035 r.

Ember prowadził kampanię na rzecz czystej energii w Wielkiej Brytanii, dbając o to, by temat był regularnie obecny w mediach, bezpośrednio wspierając decydentów i wykorzystując naszą ekspercką wiedzę, by wzmocnić pozycję innych organizacji pozarządowych i ośrodków analitycznych.

Poznaj grantodawców

Ember to niezależny, niekomercyjny ośrodek analityczny.
Jesteśmy wdzięczni organizacjom dobroczynnym, które zapewniły nam dofinansowanie.