Informacje o Ember

Ember to ośrodek analityczny zajmujący się zagadnieniami dotyczącymi energii, który posługuje się danymi aby przyspieszyć przejście świata na czystą energię elektryczną.

Przekształcanie danych w działanieDane

Gromadzimy, selekcjonujemy i analizujemy dane dotyczące sektora energetycznego i emisji metanu z kopalń węgla, publikując je w sposób otwarty i przystępny.


Działanie

Nasze analizy wspierają dyskusje, a nasze dane umożliwiają innym skuteczne działanie na rzecz klimatu.

Nasze dwa obszary zainteresowaniaPrzejście świata na czystą energię elektryczną

Elektryfikacja pozwoli na redukcję emisji w innych sektorach takich jak ogrzewanie, transport i przemysł. Potrojenie odnawialnych źródeł energii jest najbardziej skutecznym działaniem, jakie świat może podjąć w tej dekadzie, zapewniając 30% potrzebnej redukcji emisji.


Ograniczenie emisji metanu z kopalń węgla

Metan uwalniany w kopalniach węgla zwielokrotnia negatywny wpływ energetyki węglowej i przemysłu metalurgicznego na klimat. Emisje metanu z kopalń węgla muszą do 2030 r. zmniejszyć się o trzy czwarte, a to wymaga zamknięcie kopalni.

Nasi ludzie

Nasz zespół to eksperci z całego świata, którzy rozumieją system energetyczny, są pasjonatami liczb i są zaangażowani w walkę z kryzysem klimatycznym.

Wywieranie wpływu

Byliśmy w centrum ostatnich zmian polityki w Europie i Azji. Nasze badania i dane są codziennie wykorzystywane przez decydentów politycznych i regularnie pojawiają się w najważniejszych mediach na świecie.

Globalny przegląd rynku energii elektrycznej 2023
Zwrócenie uwagi na metan z kopalni węgla

Nasza praca polegająca na podnoszeniu świadomości na temat metanu z kopalń węgla - i sposobów rozwiązania tego problemu - miała decydujące znaczenie dla kształtowania strategii UE na rzecz ograniczania emisji metanu i pomocy w tworzeniu programu dotyczącego metanu z kopalń węgla w UNEP.

Bezpłatne udostępnianie danych dotyczących energii elektrycznej na świecie

Otwarte dane dotyczące energii elektrycznej mają kluczowe znaczenie dla udanej przemiany. Udostępniamy jedyny na świecie otwarty zbiór danych na temat globalnej produkcji energii elektrycznej i publikujemy sprawozdania dotyczące przejrzystości na temat tego.

Kształtowanie stopniowego wycofywania węgla w Indiach

Nasze badania, w tym analiza, która jako pierwsza wykazała, że Indie mogą osiągnąć szczytowy poziom wytwarzania energii z węgla, pomogły w podjęciu przez Indie zobowiązania do stopniowego wycofywania węgla i kontynuujemy współpracę z decydentami i ośrodkami analitycznymi.

Zmiana debaty na temat kryzysu gazowego w Europie

Analiza przez Ember wykazała, że kryzys energetyczny w Europie został spowodowany przez gaz kopalny. Mediów, prezentacje dla Parlamentu Europejskiego i praca z decydentami w Hiszpanii, Czechach i Polsce doprowadziły do tego, że przesłanie przekazane Komisji Europejskiej i ukształtowało RepowerEU.

Zabezpieczenie zobowiązania Wielkiej Brytanii dotyczącego zapewnienia czystej energii do 2035 r.

Ember prowadził kampanię na rzecz czystej energii w Wielkiej Brytanii, dbając o to, by temat był regularnie obecny w mediach, bezpośrednio wspierając decydentów i wykorzystując naszą ekspercką wiedzę, by wzmocnić pozycję innych organizacji pozarządowych i ośrodków analitycznych.

Poznaj naszych grantodawców

Ember to niezależny, niekomercyjny ośrodek analityczny.

Jesteśmy wdzięczni organizacjom dobroczynnym, które zapewniły nam finansowanie.