Działania oparte na danych

Analizujemy dane i wspieramy polityki promujące czystą energię i elektryfikację.

Poznaj
Kliknij, aby poznać

Bezpieczny klimat zasilany czystą energią elektryczną

Skupiamy się na dwóch rozwiązaniach, które razem mogą zapewnić 50% redukcji emisji potrzebnych w tej dekadzie: wdrożenie czystej energii elektrycznej i ograniczenie emisji metanu z kopalni węglowych.